ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań (KRS: 0000480529), moich danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług, w tym otrzymywania newslettera.

Przedmiotowa zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można cofnąć kierując informację o jej wycofaniu w jeden ze wskazanych niżej sposobów:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: hello@snow.dog;
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://meetmagento.pl/,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej na adres: SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań.

Wyrażam zgodę na używanie przez spółkę SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań (KRS: 0000480529) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym otrzymywania newslettera (np. e-mail).

Przedmiotowa zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można cofnąć kierując informację o jej wycofaniu w jeden ze wskazanych niżej sposobów:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: hello@snow.dog;
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://meetmagento.pl/,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej na adres: SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań.

Wyrażam zgodę na wielokrotne przekazanie moich danych osobowych przez spółkę SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań (KRS: 0000480529) do państwa trzeciego, tj. do Stanów Zjednoczonych, dalej: USA. Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie Magento Association – stowarzyszeniu prawa USA z siedzibą w Chicago (adres: 330 North Wabash Suite 2000 Chicago, Illinois 60611), z którą SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, iż jestem świadoma/y istnienia ryzyka przekazania moich danych do USA z uwagi na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz brak odpowiednich zabezpieczeń (co jest związane z unieważnieniem decyzji Komisji Europejskiej z 12.7.2016 r. dotyczącej USA, tzw. Privacy Shield). Przekazanie danych wiąże się z ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Przedmiotowa zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można cofnąć kierując informację o jej wycofaniu w jeden ze wskazanych niżej sposobów:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: hello@snow.dog;
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://meetmagento.pl/,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej na adres:

SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań.

Meet Magento jest organizowane w ramach